"Älä pura, ennenkuin tiedät mitä rakennat tilalle"

 

Yllä oleva mottoni kertoo toisen "maailman" kunnioittamisen ja ymmärtämisen tärkeydestä.

Kuten talon entisöinnissä, sen rakenteita ei pureta ilman omistajan suostumusta eikä ennen kuin tiedetään kantavat seinät ja mitä rakennetaan tilalle. Samoin on ihmisen persoonan rakenteiden kanssa, sillä jokaisella suojalla on olemassaololleen syy, miksi ne ovat rakennettu, vaikka ne haastaisivatkin hyvinvointia ja arjessa suoriutumista.

 

Olen Aino Kauppinen

Työhistoriassani on yli 20 vuotta hoito-ja ohjaustyötä, vanhusten, kehitysvammaisten ja AV- kuntoutujien parissa. Toimintaterapeuttina olen työskennellyt aikuispsykiatrian puolella oikeuspsykiatrisessa  ja avohoidon palveluissa ja lisäksi lasten  ja nuorten parissa valtion erityiskoulussa.

 

Minua kiinnostaa traumakokemusten merkitys ja siksi olen etsinyt ja saanut vastauksia mm. työkokemusten ja erilaisten lisätäydennyskoulutusten kautta. Siksi pidän terapiatyössäni merkityksellisenä ja tärkeänä luottamuksellisen ja  turvallisen yhteyden kokemisen ja pyrin myös siihen että, että asiakas löytää yhteyden myös omiin voimavaroihinsa ja vahvistusta oman arvonsa tunteelle.

 

Opiskelen viimeistä vuotta IPSICC:ssä kansainvälisessä psykoterapian koulutuksessa (International Psychotherapy School In Christian Culture),mikä on saanut koulutuksestaan IATA.n kansaivälisen teologisen sertifikaatin psykoterapian maisterin tutkinnon koulutuksesta. www.ipsicc.org.

Tämä tutkinto (Master of Psychotherapy) perustuu traumaterapian integraatiomalliin ja se täyttää Tanskan Psykoterapeuttisen yhdistysten kriteerit. Suomessa tutkinto ei ole vielä saanut Valviran hyväksyntää käyttää psykoterapeutin nimikettä ja siksi en tarjoa asiakkailleni psykoterapiaa, vaan hyödynnän koulutuksen antia palveluissani.

 

 

 Alla mainittujen yhdistysten jäsenä olen sitoutunut niiden ammattieettisiin ohjeisiin.

 • Neutropsykiatriset valmentajat ry
 • Suomen Sielunhoitoterapeutit ry 
 • Suomen TOImintaterapeuttiliitto ry

   

    Koulutus

 • Kehitysvammaistenhoitaja (1988)
 • RE- sielunhoitoterapeutti (2006)
 • Toimintaterapeutti (2012)
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja(2015)
 • Psykoterapeutti-opiskelija (IPSICC)

    Lisäkoulutukset

 • Lasten monimuotoinen traumatisoituminen ja sen hoito
 • Vankila-kriminaalityö 
 • Päihdetyönkäytänteet
 • Kollektiivinen trauma  
 • AMPS- testimenetelmä
 • SCIT - ryhmämenetelmä 
 • Psykoedukaatioryhmänohjaaja
 • Rikosuhripäivystyksen tukihenkilö
 • Yhteisöhoidon perusteet
 • Krito - ryhmänohjaaja
 • Parisuhderyhmänohjaaja
 • Keh.vam. mielenterveysongelmat ja haastava käytös         

 


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com