"Älä pura, jos et tiedä mitä rakennat tilalle, älä avaa, jos et osaa sulkea"

 

Yllä oleva mottoni kertoo toisen rajojen  ja kulttuurin ymmärtämisen ja kunnioittamisen tärkeydestä.

Kuten taloa kunnostaessa, sen rakenteita ei pureta ilman omistajan suostumusta eikä ennen kuin tiedostetaan sen kantavat seinät ja mitä rakennetaan tilalle. Samoin on persoonan rakenteiden kanssa. Jokaisella suojamekanismilla on syy, miksi ne ovat olemassa  ja miksi ne ovat aikoinaan rakennettu. Vaikka ne nyt haastaisivatkin toimintakykyä arjessa, niitä ilman henkilö voi olla täysin suojaton.

 

Olen Aino Kauppinen

Työhistoriassani on yli 20 vuotta hoito-ja ohjaustyötä, vanhusten, kehitysvammaisten ja AV- kuntoutujien parissa. Toimintaterapeuttina olen työskennellyt vuodesta 2012 alkaen ja pääosin on psykiatrian puolella. Työympäristöjäni ovat vaihtuneet valtion oikeuspsykiatrisesta eristys osastoilta  avopuolelle  ja  järjestöjen hanke/projektityöhön. Lisäksi olen saanut työkokemusta  lasten, nuorten ja aikuisten parissa avopuolella psykiatrian poliklinikoissa , Valtion erityiskoulussa ja yksityisen palveluntuottajan alaisuudessa.

 

Minua on kauan kiinnostunut traumaan liittyvät kysymykset  ja saanut siihen niihin hieman lisä ymmärrystä ja  vastauksia täydennyskoulutuksen lisäksi niin omista kuin toisten kohtaamieni ihmisten kokemuksista.  

Ajattelen että kaiken perusta terapiassa on luottamuksellisen ja  turvallisen yhteyden syntyminen terapeutin ja asiakkaan välillä! Vasta turvallisessa yhteydessä liika häpeä poistuu ja silloin voi löytää ja oivaltaa ja saada vahvistusta oman arvon tunteelle!

 

Olen suorittanut IPSICC:ssä  (International Psychotherapy School In Christian Culture) Master of Arts in Psychotherapy tutkinnon. Tämä tutkinto on saanut IATA.n kansaivälisen teologisen yliopiston sertifikaatin ja perustuu traumaterapian integraatiomalliin täyttäen Tanskan Psykoterapeuttisen yhdistyksen kriteerit. www.ipsicc.org.

 

Suomessa tutkinto ei ole vielä saanut Valviran hyväksyntää käyttää psykoterapeutin nimikettä, jonka vuoksi en voi tarjota asiakkailleni Kelan korvattavaa psykoterapiaa.

 

 

 Alla mainittujen yhdistysten jäsenä olen sitoutunut niiden ammattieettisiin ohjeisiin.

 • Neuropsykiatriset valmentajat ry
 • Suomen Sielunhoitoterapeutit ry 
 • Suomen TOImintaterapeuttiliitto ry

   

    Koulutus

 • Kehitysvammaistenhoitaja (1988)
 • RE- sielunhoitoterapeutti (2006)
 • Toimintaterapeutti (2012)
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja(2015)
 • Master of Art in Psychotherapy (2021)

    Lisäkoulutukset

 • Lasten monimuotoinen traumatisoituminen ja sen hoito
 • Vankila-kriminaalityö 
 • Päihdetyönkäytänteet
 • Kollektiivinen trauma  
 • AMPS- testimenetelmä
 • SCIT - ryhmämenetelmä 
 • Psykoedukaatioryhmänohjaaja
 • Rikosuhripäivystyksen tukihenkilö
 • Yhteisöhoidon perusteet
 • Krito - ryhmänohjaaja
 • Parisuhderyhmänohjaaja
 • Keh.vam. mielenterveysongelmat ja haastava käytös         

 


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com