"Älä pura, ennenkuin tiedät mitä rakennat tilalle"

 

Yllä oleva mottoni kertoo toisen "maailman" kunnioittamisen ja ymmärtämisen tärkeydestä.

Kuten talon entisöinnissä, sen rakenteita ei pureta ilman omistajan suostumusta eikä ennen kuin tiedetään kantavat seinät ja mitä rakennetaan tilalle. Samoin on ihmisen persoonan rakenteiden kanssa, sillä jokaisella suojalla on olemassaololleen syy, miksi ne ovat rakennettu, vaikka ne haastaisivatkin hyvinvointia ja arjessa suoriutumista.

 

Olen Aino Kauppinen

Työhistoriassani on yli 20 vuotta hoito-ja ohjaustyötä, vanhusten, kehitysvammaisten ja AV- kuntoutujien parissa. Toimintaterapeuttina olen työskennellyt vuodesta 2012 alkaen aikuispsykiatrian puolella oikeuspsykiatrisessa  ja avohoidon palveluissa ja lisäksi lasten  ja nuorten parissa valtion erityiskoulussa.

 

Minua kiinnostaa traumakokemusten merkitys ja siksi olen etsinyt ja saanut vastauksia mm. työkokemusten ja erilaisten lisätäydennyskoulutusten kautta. Siksi pidän terapiatyössäni merkityksellisenä ja tärkeänä luottamuksellisen ja  turvallisen yhteyden kokemisen ja pyrin myös siihen että, että asiakas löytää yhteyden myös omiin voimavaroihinsa ja vahvistusta oman arvonsa tunteelle.

 

Olen suorittanut IPSICC:ssä  (International Psychotherapy School In Christian Culture) Master of Arts in Psychotherapy tutkinnon. Tämä tutkinto on saanut IATA.n kansaivälisen teologisen yliopiston sertifikaatin ja perustuu traumaterapian integraatiomalliin täyttäen Tanskan Psykoterapeuttisen yhdistyksen kriteerit. www.ipsicc.org.

 

Suomessa tutkinto ei ole vielä saanut Valviran hyväksyntää käyttää psykoterapeutin nimikettä, jonka vuoksi en voi tarjoa asiakkailleni Kelan korvattavaa psykoterapiaa.

 

 

 Alla mainittujen yhdistysten jäsenä olen sitoutunut niiden ammattieettisiin ohjeisiin.

 • Neutropsykiatriset valmentajat ry
 • Suomen Sielunhoitoterapeutit ry 
 • Suomen TOImintaterapeuttiliitto ry

   

    Koulutus

 • Kehitysvammaistenhoitaja (1988)
 • RE- sielunhoitoterapeutti (2006)
 • Toimintaterapeutti (2012)
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja(2015)
 • Master of Art in Psychotherapy (2021)

    Lisäkoulutukset

 • Lasten monimuotoinen traumatisoituminen ja sen hoito
 • Vankila-kriminaalityö 
 • Päihdetyönkäytänteet
 • Kollektiivinen trauma  
 • AMPS- testimenetelmä
 • SCIT - ryhmämenetelmä 
 • Psykoedukaatioryhmänohjaaja
 • Rikosuhripäivystyksen tukihenkilö
 • Yhteisöhoidon perusteet
 • Krito - ryhmänohjaaja
 • Parisuhderyhmänohjaaja
 • Keh.vam. mielenterveysongelmat ja haastava käytös         

 


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com