"Älä pura, ennenkuin tiedät mitä rakennat tilalle"

 

Yllä oleva mottoni kertoo toisen rajojen  ja kulttuurin ymmärtämisen kunnioittamisen tärkeydestä.

Kuten talon entisöinnissä, sen rakenteita ei pureta ilman omistajan suostumusta eikä ennen kuin tiedostetaan kantavat seinät ja tiedetään mitä rakennetaan tilalle. Samoin on ihmisen persoonaa suojaavien rakenteiden kanssa. Jokaisen suojalla on syy, miksi ne ovat olemassa  ja miksi ne ovat aikoinaan rakennettu, vaikka ne  nyt haastaisivatkin hyvinvointia arjessa.

 

Olen Aino Kauppinen

Työhistoriassani on yli 20 vuotta hoito-ja ohjaustyötä, vanhusten, kehitysvammaisten ja AV- kuntoutujien parissa. Toimintaterapeuttina olen työskennellyt vuodesta 2012 alkaen ja  työkokemukseni pääosin on psykiatrian puolelta. Työympäristöni ovat vaihtuneet valtion oikeuspsykiatrisesta eristys/suljetuilta osastoilta  järjestöjen hanke/projektityöhön. Lisäksi olen saanut työkokemusta  lasten, nuorten ja aikuisten parissa avopuolella psykiatrian poliklinikoissa , Valtion erityiskoulussa ja yksityisen palveluntuottajan alaisuudessa.

 

Minua kiinnostaa traumakokemusten vaikutus ja merkitys, ja olen saanut niihin vastauksia niin omista elämänkokemuksistani kuin kohtaamilta ihmisiltä  täydennyskoulutuksen lisäksi. 

Kaiken perusta terapiassa on luottamuksellisen ja  turvallisen yhteyden syntyminen terapeutin ja asiakkaan välillä! Turvallisessa yhteydesssä voi vasta löytää ja oivaltaa ja saada vahvistusta oman arvon tunteelle!

 

Olen suorittanut IPSICC:ssä  (International Psychotherapy School In Christian Culture) Master of Arts in Psychotherapy tutkinnon. Tämä tutkinto on saanut IATA.n kansaivälisen teologisen yliopiston sertifikaatin ja perustuu traumaterapian integraatiomalliin täyttäen Tanskan Psykoterapeuttisen yhdistyksen kriteerit. www.ipsicc.org.

 

Suomessa tutkinto ei ole vielä saanut Valviran hyväksyntää käyttää psykoterapeutin nimikettä, jonka vuoksi en voi tarjoa asiakkailleni Kelan korvattavaa psykoterapiaa.

 

 

 Alla mainittujen yhdistysten jäsenä olen sitoutunut niiden ammattieettisiin ohjeisiin.

 • Neuropsykiatriset valmentajat ry
 • Suomen Sielunhoitoterapeutit ry 
 • Suomen TOImintaterapeuttiliitto ry

   

    Koulutus

 • Kehitysvammaistenhoitaja (1988)
 • RE- sielunhoitoterapeutti (2006)
 • Toimintaterapeutti (2012)
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja(2015)
 • Master of Art in Psychotherapy (2021)

    Lisäkoulutukset

 • Lasten monimuotoinen traumatisoituminen ja sen hoito
 • Vankila-kriminaalityö 
 • Päihdetyönkäytänteet
 • Kollektiivinen trauma  
 • AMPS- testimenetelmä
 • SCIT - ryhmämenetelmä 
 • Psykoedukaatioryhmänohjaaja
 • Rikosuhripäivystyksen tukihenkilö
 • Yhteisöhoidon perusteet
 • Krito - ryhmänohjaaja
 • Parisuhderyhmänohjaaja
 • Keh.vam. mielenterveysongelmat ja haastava käytös         

 


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com