"Älä pura, jos et tiedä mitä rakennat tilalle, älä avaa, jos et osaa sulkea"

 

Yllä oleva mottoni kertoo toisen rajojen kunnioittamisesta.

Kuten taloa kunnostaessa, sen rakenteita ei pureta ilman omistajan lupaa eikä ennen kuin tiedostetaan sen kantavat seinät ja mitä rakennetaan tilalle. Samoin on persoonan rakenteiden kanssa. Jokaisella suojamekanismilla on syy, miksi ne ovat olemassa  ja miksi ne ovat aikoinaan rakennettu. 

 

Olen Aino Kauppinen

 

Työhistoriassani on yli 20 vuotta hoito-ja ohjaustyötä, vanhusten, kehitysvammaisten ja AV- kuntoutujien parissa. Toimintaterapeuttina olen työskennellyt vuodesta 2012 alkaen ja pääosin on psykiatrian puolella. Työympäristöjäni ovat vaihtuneet valtion oikeuspsykiatrisesta eristys osastoilta  avopuolelle  ja  järjestöjen hanke/projektityöhön. Lisäksi olen saanut työkokemusta  lasten, nuorten ja aikuisten parissa avopuolella psykiatrian poliklinikoissa , Valtion erityiskoulussa ja yksityisen palveluntuottajan alaisuudessa.

 

Olen suorittanut psykoterapian maisterin tutkinnon IPSICC:ssä  (International Psychotherapy School In Christian Culture) Tämä tutkinto on saanut IATA.n kansaivälisen teologisen yliopiston sertifikaatin ja perustuu traumaterapian integraatiomalliin täyttäen Tanskan Psykoterapeuttisen yhdistyksen kriteerit. www.ipsicc.org.  Suomessa tämä koulutus ei ole vielä saanut Valviran hyväksyntää käyttää psykoterapeutin nimikettä, jonka vuoksi en voi tarjota asiakkailleni Kelan korvattavaa psykoterapiaa.

 

   Koulutus

 • Kehitysvammaistenhoitaja (1988)
 • RE- sielunhoitoterapeutti (2006)
 • Toimintaterapeutti (2012)
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja(2015)
 • Master of Art in Psychotherapy (2021)

    Lisäkoulutukset

 • Lasten monimuotoinen traumatisoituminen ja sen hoito
 • Vankila-kriminaalityö 
 • Päihdetyönkäytänteet
 • Kollektiivinen trauma  
 • AMPS- testimenetelmä
 • SCIT - ryhmämenetelmä 
 • Psykoedukaatioryhmänohjaaja
 • Rikosuhripäivystyksen tukihenkilö
 • Yhteisöhoidon perusteet
 • Krito - ryhmänohjaaja
 • Parisuhderyhmänohjaaja
 • Keh.vam. mielenterveysongelmat ja haastava käytös
 • DKT ryhmämenetelmä          

 Alla mainittujen yhdistysten jäsenä olen sitoutunut niiden ammattieettisiin ohjeisiin.

 • Neuropsykiatriset valmentajat ry
 • Suomen Sielunhoitoterapeutit ry 
 • Suomen TOImintaterapeuttiliitto ry

   


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com