Tervetuloa 

Terapiapalvelu KolmasIkkunan

 sivuille!

 

 "Kohti toivon näköaloja”

 

Haluaisin avata eteesi " Ikkunan", josta voisit nähdä ne näköalat , jotka rohkaisevat   "valloittamaan oman vuoresi".

 

Kriisit kuuluvat jokaisen elämään, ja joskus ne yllättävät myrskyn voimalla.

Myrskyn keskellä on hyvä kiinnittää katse siihen , mikä on pysyvää.

On myös hyvä erottaa, etteivät tunteet määritä arvoasi eivätkä tunteet ole sama asia kuin persoonasi.

 

Myrskyt  pelottavat luonnollisesti, mutta ne myös puhdistavat ja antavat tilaa uudelle kasvulle kuten kuivien lehtien ja oksien pudotessa,  puu saa mahdollisuuden tuottaa uutta kasvua.

Kriisit kaventavat näköaloja ja vievät voimia,  mutta ne ovat myös  mahdollisuuksia löytää jotain uutta, ns. "aarteet pimeyden kätköistä." 

 

Jokaiseen on kätketty aarteita, mutta joskus  vasta myrskyn jälkeen ne  tulevat esille. Kyse on turvallisuuden kokemisesta, luottamuksen löytämisestä ja siinä rohkeudesta näkyviin tulemisesta. Kyse on ikuisen arvon näkemisestä itsessä ja muissa.

 

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

 

KolmasIkkuna on vuonna 2016 rekisteröity yritys, joka tarjoaa toimintaterapiaa ja sielunhoitoterapiaa  yksilö- ja ryhmäterapiana, nepsy- valmennusta , konsultointia ja koulutusluentoja.

 

Palveluiden tavoitteena on edistää hyvinvointia vahvistamalla itsetuntemusta ja elämänhallinnan tunnetta. Terapiassa tarkastellaan toimintakykyyn, persoonan rakenteisiin ja arjen toimintakokonaisuuksiin liittyviä tekijöitä sekä  niiden välisiä vuorovaikussuhteita. 

 

 

"Ikkunan" kehykset

 

Terapiapalvelun  näkökulmat  muodostuvat integroidusti toiminnan tieteen ja  psykologian eri suuntauksien teorioista ja holistisesta kristillisestä ihmiskäsityksestä.

Ihmisen persoona nähdään kokonaisuutena, jossa on kolme minuuden tilaa; ruumis, sielu ja henki, ja joiden fyysiset, psyykkiset ,sosiaaliset ja hengelliset ominaisuudet ja tarpeet vaikuttavat toisiinsa ja ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

 

 

 

Terapian perusta 

       ... on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa asiakas on elämänsä asiantuntija. 

 

 

Terapiaprosessi on kuin matka minuuteen, jonka alussa sovitaan yhdessä matkan pituus ja tavoitteet. Terapiassa hyödynnetään traumaterapian teoriaa ja kehoon suuntautuvia menetelmiä, esim. vakauttamis-/rentouttamis -/ kuunteluharjoitteita sekä  tuttuja luovia ilmaisun keinoja asiakkaan mielenkiinnon mukaan, esim. kuvia, maalamista, kirjoittamista, sukupuu-/ elämänjana- työskentelyä ja , rooli- ym draamatyöskentelyä.Toimintaterapiassa  harjoitteilla  pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita tarvitaan arjessa. Menetelmät ja harjoitteet sovitaan aina asiakkaan kanssa, jotta ne vastaisivat asiakkaan ominta ilmaisutapaa ja mielenkiintoja.

 

 

 

Jokainen voi kadottaa tiensä,

tunteensa ja tahtonsa, jopa itsensä joksikin aikaa.

Menetykset tekevät askeleet raskaiksi, mutta

suru voi aukaista uusia luovuuden kanavia.

Luovuus on voima, jonka Luoja laittanut meihin,

luodessaan meidät kuvikseen. 

 

 - Ainonen -


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com 

Maaherrankatu 27 

70100 Kuopio 

 

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.