Tervetuloa 

Terapiapalvelu KolmasIkkunan

 sivuille!

 

 "Kohti toivon näköaloja”

 

Haluaisin avata eteesi " Ikkunan", josta voisit nähdä ne näköalat , jotka rohkaisevat   "valloittamaan oman vuoresi".

 

Kriisit kuuluvat  elämään, ja joskus ne yllättävät myrskyn voimalla.

Myrskyn keskellä on hyvä kiinnittää katse siihen, mikä on pysyvää ja mikä tuo turvaa.

On myös hyvä erottaa, etteivät tunteet määritä arvoasi. sillä tunteet eivät sama asia kuin persoonasi.

 

Myrskyt  pelottavat luonnollisesti, mutta ne  joskus ne puhdistavat ja  antavat kuin tilaa uudelle.

Kuten kuivien lehtien ja oksien pudotessa,  puu saa mahdollisuuden tuottaa uutta kasvua.

Vaikka pelko kaventaa näköaloja ja kriisit vievät voimia,  on myös  mahdollisuus löytää jotain uutta, ns. "aarteet pimeyden kätköistä." 

 

Jokaiseen ihmiseen ja tilanteeseen on kätketty aarteita. Se aarre olet sinä , sinun persoonasi.

Aarteiden löytämisessä on kyse arvon näkemisestä siellä missä sitä ei ennen ole nähnyt tai kokenut, ikuisesta arvosta  itsessä ja muissa.  Kun "sisäinen kuppisi" saa riittävästi rakkauden ravintoa, silloin saat rohkeutta tulla näkyviin ja alkaa toteuttaa sitä elämää mitä varten olet luotu.  

 

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

 

KolmasIkkuna on vuonna 2016 rekisteröity yritys, joka tarjoaa  yksilö- ja ryhmäterapiaa , konsultointia ja koulutusluentoja.

 

Palveluiden tavoitteena on edistää hyvinvointia vahvistamalla itsetuntemusta ja elämänhallinnan tunnetta. Terapiassa tarkastellaan toimintakykyyn, persoonan rakenteisiin ja arjen toimintakokonaisuuksiin liittyviä tekijöitä sekä  niiden välisiä vuorovaikussuhteita. 

 

 

"Ikkunan" kehykset

 

Terapiapalvelun  näkökulmat  muodostuvat integroidusti toiminnan tieteen ja  psykologian eri suuntauksien teorioista ja holistisesta kristillisestä ihmiskäsityksestä.

Ihmisen persoona on kokonaisuus kolmesta eri alueesta: ruumis, sielu ja henki, ja niillä kullakin on omat tarpeensa; fyysiset, psyykkiset ,sosiaaliset ja hengelliset. Kunkin alueen ominaisuudet ja tarpeet vaikuttavat toisiinsa ja ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

 

 

 

Terapian perusta 

       ... on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa asiakas on elämänsä asiantuntija. 

 

 

 

 

 

 

Jokainen voi kadottaa tiensä,

tunteensa ja tahtonsa, jopa itsensä joksikin aikaa.

Menetykset tekevät askeleet raskaiksi, mutta

suru voi aukaista uusia luovuuden kanavia.

Luovuus on voima, jonka Luoja laittanut meihin,

luodessaan meidät kuvikseen. 

 

 - Ainonen -


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com