Tervetuloa 

Terapiapalvelu KolmasIkkunan

 sivuille!

 

 "Kohti toivon näköaloja”

 

Haluaisin avata eteesi " Ikkunan", josta näkisit näköalat , jotka rohkaisevat   "valloittamaan vuoresi".

 

Kriisit kuuluvat elämään, ja joskus ne yllättävät myrskyn voimalla.

Myrskyn keskellä on hyvä kiinnittää katse siihen, mikä on totta, pysyvää ja tuo turvaa.

On hyvä myös muistaa, ettei tunteet eikä kokemuksesi määritä persoonasi arvoa!

 

Myrskyt  herättävät ahdistusta ja pelkoa, mutta ne myös puhdistavat vanhasta antaen tilaa uudelle.

Kuivien lehtien ja oksien pudotessa,  puu saa taas mahdollisuuden tuottaa uutta.

Vaikka pelko kaventaa näköaloja ja  vastatuuli ajatuksineen vie voimia,  silloin on myös  mahdollisuus

löytää uutta. Silloin tulee esiin  "aarteet pimeyden kätköistä.

 

Jokaiseen on kätketty aarteita, voimavaroina itselle ja muille.

Aarteiden löytämisessä on kyse vuorovaikutuksesta  ja yhteydestä  ja niiden kaipuusta.

Kyse  on Ikuisen arvon näkemisestä siellä missä sitä ei ennen ole nähnyt . 

Kun "sisäinen kuppisi" saa riittävästi rakkauden ravintoa, silloin rohkaistut alkaa toteuttamaan sitä elämää mitä varten olet luotu.  

 

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

 

KolmasIkkuna on vuonna 2016 rekisteröity yritys, joka tarjoaa  yksilö- ja ryhmäterapiaa , konsultointia ja koulutusluentoja.

 

Palveluiden tavoitteena on edistää hyvinvointia vahvistamalla itsetuntemusta ja elämänhallinnan tunnetta. Terapiassa tarkastellaan toimintakykyyn, persoonan rakenteisiin ja arjen toimintakokonaisuuksiin liittyviä tekijöitä sekä  niiden välisiä vuorovaikussuhteita. 

 

 

"Ikkunan" kehykset

 

Terapiapalvelun  näkökulmat  muodostuvat integroidusti toiminnan tieteen ja  psykologian eri suuntauksien teorioista ja holistisesta kristillisestä ihmiskäsityksestä.

Ihmisen persoona on kokonaisuus kolmesta eri alueesta: ruumis, sielu ja henki, ja niillä kullakin on omat tarpeensa; fyysiset, psyykkiset ,sosiaaliset ja hengelliset. Kunkin alueen ominaisuudet ja tarpeet vaikuttavat toisiinsa ja ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

 

 

 

Terapian perusta 

       ... on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa asiakas on elämänsä asiantuntija. 

 

 

 

 

 

 

Jokainen voi kadottaa tiensä,

tunteensa ja tahtonsa, jopa itsensä joksikin aikaa.

Menetykset tekevät askeleet raskaiksi, mutta

suru voi aukaista uusia luovuuden kanavia.

Luovuus on voima, jonka Luoja laittanut meihin,

luodessaan meidät kuvikseen. 

 

 - Ainonen -


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com