Tervetuloa 

Terapiapalvelu KolmasIkkunan

 sivuille!

 

 "Kohti toivon näköaloja”

 

Haluaisin avata eteesi " Ikkunan", josta voisit nähdä ne näköalat voimavaroineen, jotka kuuluvat sinulle ja jotka rohkaisevat sinua  "valloittamaan oman vuoresi".

 

Kriisit kuuluvat elämään, ja joskus ne yllättävät myrskyn voimalla.

Myrskyn keskellä hyvä kiinnittää katse siihen , mikä on pysyvää ja totta!

On myös hyvä erottaa, etteivät tunteet ole sama asia kuin persoonasi, eivätkä tunteet määritä arvoasi.

 

Vaikka kriisit haittaavat näkökykyä ja kuluttavat voimia,  ne kätkevät myös usein mahdollisuuden löytää jotain uutta, ns. "aarteet pimeyden kätköistä." 

Kyse on näkyviin tulemisesta, turvallisuuden kokemisesta, luottamuksen löytämisestä ja ikuisen arvon näkemisestä itsessä ja muissa.

 

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

 

KolmasIkkuna on toiminimellä vuonna 2016 rekisteröity yritys, joka tarjoaa toimintaterapiaa ja sielunhoitoterapiaa  yksilö- ja ryhmäterapiana, nepsy- valmennusta , konsultointia ja koulutusluentoja.

 

Palveluiden tavoitteena on edistää hyvinvointia vahvistamalla itsetuntemusta ja elämänhallinnan tunnetta. Terapiassa tarkastellaan toimintakykyyn, persoonan rakenteisiin ja arjen toimintakokonaisuuksiin liittyviä tekijöitä sekä  niiden välisiä vuorovaikussuhteita. 

 

 

"Ikkunan" kehykset

 

Terapiapalvelun  näkökulmat  muodostuvat integroidusti toiminnan tieteen ja  psykologian eri suuntauksien teorioista ja holistisesta kristillisestä ihmiskäsityksestä.

Ihmisen persoona nähdään kokonaisuutena, jossa on kolme minuuden tilaa; ruumis, sielu ja henki, ja joiden fyysiset, psyykkiset ,sosiaaliset ja hengelliset ominaisuudet ja tarpeet vaikuttavat toisiinsa ja ihmisen hyvinvointiin.

 

 

 

Terapian perusta 

       ... on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa asiakas on elämänsä asiantuntija. 

 

 

Terapiaprosessi alkaa arvioinnilla, jonka pohjalta terapian tavoitteet ja menetelmät sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä. Terapiassa hyödynnetään traumaterapian teoriaa ja kehoon suuntautuvia menetelmiä, esim. vakauttamis-/rentouttamis -/ kuunteluharjoitteita sekä  tuttuja luovia ilmaisun keinoja asiakkaan mielenkiinnon mukaan, esim. kuvia, maalamista, kirjoittamista, sukupuu-/ elämänjana- työskentelyä ja , rooli- ym draamatyöskentelyä.Toimintaterapiassa  harjoitteilla  pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita tarvitaan arjessa.

 

 

 

Jokainen voi kadottaa tiensä,

tunteensa ja tahtonsa, jopa itsensä joksikin aikaa.

Menetykset tekevät askeleet raskaiksi, mutta

suru voi aukaista uusia luovuuden kanavia.

Luovuus on voima, jonka Luoja laittanut meihin,

luodessaan meidät kuvikseen. 

 

 - Ainonen -


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com 

Maaherrankatu 27 

70100 Kuopio