Tervetuloa 

Terapiapalvelu KolmasIkkunan

 sivuille

 

 "Kohti toivon näköaloja”

 

Haluaisin avata eteesi " Ikkunan", josta näkisit ne näköalat , jotka rohkaisisivat sinua   "valloittamaan vuoresi".

 

Kriisit kuuluvat elämään, ja usein ne yllättävät myrskyn lailla.

Myrskyn keskellä on hyvä kiinnittää huomio ts. katsoa siihen, mikä on totta, pysyvää ja tuo turvaa.

Muista, ettei mielialasi, tuntemuksesi eikä kokemuksesi määritä arvoasi, eikä tunteilla ei ole moraalista arvoa, vaikka ovatkin sisimpäsi tärkeitä viestintuojia. 

 

Myrskyt  herättävät  pelkoa ja ahdistustakin , mutta myös riisuvat vanhasta tehden kuin tilaa uudelle.

Kriisi on kuin uusi mahdollisuus korjata tai luoda uutta. 

Kuten puukin pystyy luomaan uutta vasta, kun vanhat lehdet ja kuivat oksat on pudonneet.

Pelko kaventaa näköaloja ja  vastatuuli vie voimia,  mutta silloinkin on mahdollisuus

löytää uutta,ns.  "aarteet pimeyden kätköistä.

 

Jokaiseen on kätketty aarteita, jotka löytyy yhteydessä itseensä ja muihin. Kyse  on  arvon näkemisestä siellä missä sitä ei ennen ole nähnyt . Kun "sisäinen kuppisi" vastaanottaa rakkauden ravintoa, silloin rohkaistut luomaan ja toteuttamaan sitä elämää, mitä varten olet luotu ts. uskallat olla totta itsessäsi

 

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

 

KolmasIkkuna on vuonna 2016 rekisteröity yritys, joka tarjoaa  yksilö- ja ryhmäterapiaa , konsultointia ja koulutusluentoja.

 

Palveluiden tavoitteena on edistää hyvinvointia vahvistamalla itsetuntemusta ja elämänhallinnan tunnetta. Terapiassa tarkastellaan toimintakykyyn, persoonan rakenteisiin ja arjen toimintakokonaisuuksiin liittyviä tekijöitä sekä  niiden välisiä vuorovaikussuhteita. 

 

 

"Ikkunan" kehykset

 

Terapiapalvelun  näkökulmat  muodostuvat integroidusti toiminnan tieteen ja  psykologian eri suuntauksien teorioista ja holistisesta kristillisestä ihmiskäsityksestä.

Ihmisen persoona on kokonaisuus kolmesta eri alueesta: ruumis, sielu ja henki, joilla kullakin on omat tarpeensa; fyysiset, psyykkiset ,sosiaaliset ja hengelliset. Kunkin alueen ominaisuudet ja tarpeet vaikuttavat toisiinsa ja ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

 

 

 

Terapian perusta 

       ... on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa sinä olet elämäsi asiantuntija. 

 

 

 

 

 

 

Jokainen voi kadottaa tiensä,

tunteensa ja tahtonsa, jopa itsensä.

Menetykset tekevät askeleista raskaat, mutta

suru voi aukaista uusia luovuuden kanavia.

Luovuus on voima, jonka Luoja laittanut meihin,

luodessaan meidät Hänen kuvikseen. 

 

 - Ainonen -


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com